top of page

Lojalitet, en av grundpelarna i alla välmående relationer

”Lojalitet. Jag vet att det inte spelar någon roll vad jag gör, du finns där för mig. Även om jag skulle göra bort mig inför andra, du skulle finnas där för mig. Alltid.”


På väg hem från en föreläsning jag höll, där hon var med, frågade jag Marielle om hon kunde med ett par enkla ord beskriva något hon finner mycket positivt med att leva med mig. Efter att ha funderat en stund sa hon: ”Lojalitet och trygghet.”


Ordet lojalitet hade jag själv inte gissat. Men ja, jag är extrem lojal mot den jag väljer att vandra bredvid. Jag anser att lojalitet är en av grundpelarna i en relation. Utan lojalitet kan inte tillit finnas. Utan lojalitet kan inte trygghet finnas. Utan lojalitet kan ett boende aldrig bli ett färdigt hem.


Lojalitet, för mig, är emellertid mer än hur jag är mot andra. Lojalitet är lika mycket hur jag är mot sig själv. Jag är lojal min värdegrund. Jag är lojal mina principer. Jag viker inte från dem därför att något annat (pengar, sex, nöje, trötthet, attraktion, uppgivenhet m.m.) lockar och drar i mig. Om jag väljer att vika från någon av mina principer gör jag det efter en rejäl självrannsakan och ett långt övervägande där jag analyserar de fysiska och själsliga riskerna och även eventuella konsekvenser. Jag gör analysen därför att jag är extrem medveten om konsekvenserna det kan innebära för mig när jag väljer att gå emot mig själv. Men det är jag. Det är mitt liv.

Jag träffar människor som inför mig pratar illa om vilka de lever med, som pratar illa om vänner, som pratar illa om kollegor, som pratar illa om sig själva, som pratar illa om barnens lärare. Jag tror att de gör det därför att de inte känner mig, därför att de inte förstår vad jag hör och ser när de inför mig pratar illa om andra. Jag kan inte säga att det är fel på dem, eller att jag på något sätt skulle vara en bättre person därför att jag låter bli, jag kan bara säga att vi, i det hänseendet, tänker olika och agerar olika. Fundera en stund på detta: En människa som pratar illa om personen den lever med, som den själv valt att leva med, vad säger det om den själv?


Lojalitet är en principsak. Den är en vägvisare och ett sätt att ge sig själv sinnesro. Det är också ett sätt att leva ett liv inifrån sig själv och inte utifrån andra.

Hur är det för dig, känner du att den du lever med är lojal (utifrån din tolkning av ordet) mot dig? Känner du att du själv är en människa som är lojal mot andra och dig själv? Är lojalitet viktigt? Jag själv tycker det. Jag känner mig så klart tryggare med personer som kan konsten att vara lojala och då både mot andra och sig själva. Men det är jag. Hur är det för dig?


Tack för din tid! Daniel Mendoza


Ps. Den 12 november äger ett event rum på Steam Hotel i Västerås. Jag firar då tio år som författare. Det blir livemusik med känd artist, föreläsning av mig om hopp, kärlek och framtidstro och dansföreställning med dansgrupp. Du kommer inte vilja missa det! Några timmar i skapandet och kärlekens tecken. Spara datumet! ❤️ DsJag och Aragon, vår f.d. hund. Hundar kan verkligen konsten att vara lojala. Det ligger dock i deras överlevnadsstrategi.Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page