Daniels böcker

Från att ha bott i flyktingförläggningar till eget sjöställe i Stockholm. Från avbrutna gymnasiestudier till student på Handelshögskolan. Från en modebutik till plåtverkstad, till att senare bli aktiemäklare åt storbank. Från finanssektorn till att bli chefredaktör för ett magasin med över 200000 läsare. Från allt ovan till allt nedan. En författares väg till sitt skrivande är aldrig rak, aldrig enkel och mestadels ensam, men för den som följer sitt hjärta alltid värt det. 

Och kanske handlar Daniels skrivande – vare sig det är en kärleksroman som Den Enda eller en bok om personlig utveckling som Kärlekens Omtanke – om just det.

Att våga följa sitt hjärta. 

Daniels Smycken

“Mina smycken är skapade för att vara en vacker påminnelse om det viktigaste  i livet: Kärlek. Det är min önskan att Du bär Ditt smycke med syftet att påminnas om den kärleken så att du håller den levande inom dig och målar världen med den.”  – Daniel Mendoza