Daniels böcker

 En författares väg till sitt skrivande är aldrig rak, aldrig enkel och mestadels ensam. Men för den som vågar följa sitt hjärta är det alltid värt det. Och kanske handlar Daniels skrivande – vare sig det är en kärleksroman som Den Enda eller en bok om personlig utveckling som Kärlekens Omtanke – om just det: Att lära sig att följa sitt hjärta och i det vara sann mot sig själv och andra.