"Daniel är en mästare i att skildra de psykologiska aspekterna bakom varje relation och hur den egna personen slipas och formas gentemot andra. Detta gäller oavsett om det handlar om de olika beståndsdelarna i en vuxen relation med eller utan kärlek, eller i barnets upplevelse av en våldsam tillvaro. Daniels skildringar manar till eftertanke och medvetna val i hur vi vill leva våra liv. Väl genomtänkt, träffsäker och fin handling, mycket kärleksfullt skildrad, med länkar till en spännande historia! En resa i känslornas alla vindlingar och vrår, utan att tappa sitt spår och drivet framåt!"

 

- Marie Westberg

 

Daniel Mendozas 
böcker

 En författares väg till att finna sin röst, till att sen göra den hörd, är aldrig rak, aldrig enkel och mestadels en ensamvandring. För den som vill följa sitt hjärta är det dock alltid värt det. Så kanske att Daniels skrivande, vare sig det är en kärleksroman som I skuggan av din tystnad eller en föräldrarbok som Vara Pappa, handlar just det. Om att lära sig att följa sitt hjärta och i det vara sann mot sig själv och andra. Daniel ger ut alla sina böcker i eget förlag. När du köper din bok direkt via honom stödjer du därför också den lilla aktörens kamp mot etablerade jättar.