Vi använder orden fel och därför blir det fel


Någon säger att hon vill FÖRÄNDRA, en annan att hon vill FÖRBÄTTRA. Båda vill egentligen samma sak. Någon säger sig se en RISK, en annan se en CHANS. Båda betraktar samma sak. Någons kamp handlar om att slåss MOT någon, en annans kamp handlar om att slåss FÖR något. Båda värnar om samma sak. Någon säger sig vara ENSAM, när personen egentligen menar att den just då är SJÄLV. Någon säger att det är sorgligt att vi behöver skydda naturen FRÅN oss människor genom att exempelvis skapa nationalparker, en annan säger att vi då skyddar naturen FÖR oss och FÖR framtida generationer. Några vill med hjälp av en reklamkampanj få människor att REAGERA. Men reagera och AGERA är inte samma sak. En reaktion behöver inte nödvändigtvis leda till en aktion. Kanske borde de säga ”Vi vill med hjälp av vår kampanj få människor att agera”.


Vi leker med ord. Varje dag, överallt och på alla sätt. Så gör även jag. ”Förändra” istället för ”Förbättra”. Smaka på orden. ”Aldrig” istället för ”Sällan”. ”Jag lovar” istället för ”Jag ska försöka”. Så nära och ändå så långt ifrån. Och barn lyssnar med stora öron och försöker förstå vad vuxna egentligen vill ha sagt.


Reflektera över detta: De flesta som vill bidra till en bättre värld, borde de kanske använda ordet förbättra mer istället för förändra? Finns det någon skillnad i betydelsen? Jag anser det. I en organisation kan en ny chef förändra mycket utan att egentligen ha förbättrat något. Går den enbart in för att förändra, för att sätta sin prägel på organisationen, riskerar den att inte ta hänsyn till vare sig nuvarande eller framtida kollegor. Jag tror att om den istället utgick ifrån ordet förbättra, så skulle förändringen se annorlunda ut. Först och främst för att personen i fråga blir tvungen att först betrakta sig själv. Förbättring börjar alltid med en själv.


”Konsten att lyssna kan bara överträffas av förmågan att kommunicera”, sa jag något skämtsamt till en vän som inte riktigt förstod vad jag syftade på. Jag förklarade att många ställer krav på att en person, kanske ens partner, ska vara duktig på att lyssna, och glömmer samtidigt bort vikten av att kunna kommunicera, vikten av att inte ge dubbla budskap, av att vara tydlig och att innan reflektera över vad man vill säga, varför och hur. Ord är viktiga, de kan hjälpa men de kan också stjälpa. Och kommunikation är så mycket mer än att kunna öppna munnen, eller för den delen … hålla den stängd.


Så jag undrar: Är du en som vill förändra eller förbättra?


Dikt av Daniel Mendoza skriven för hand på ett skrivblock. Läderarmband. Evighetsliljan.

62 visningar

För förfrågningar

vänligen använd:

+46 70 220 09 45 | daniel@danielmendoza.se

© 2019 by Daniel Mendoza. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon