Good News Magazines Daniel Mendoza listar 170 inspirerande artiklar och nyheter han delat under 2019

Uppdaterad: mar 4

Nedan följer en lång lista med positiva och inspirerande artiklar Daniel Mendoza, grundare och ägare av svenska Good News Magazine, delat med sig av under året. En del av artiklarna är på svenska och andra på engelska. Du klickar på varje länk för att komma till artikeln. Listan är en salig blandning av artiklar och nyheter från olika delar av världen och om allt från arter som räddats undan utrotning till vardagshjältar som i det lilla gör det stora för en bättre värld. Det är så klart upp till var och en att avgöra vad den finner vara positivt och inspirerande. Vänligen ta i beaktning att listan är gjord utifrån Daniels preferenser och vad han finner inspirerande och positivt.


Det betyder enormt mycket om du vill hjälpa till att sprida listan så att fler, framför allt barn och ungdomar, får ta del av positiva och inspirerande händelser och människor. I samhället idag blundar vi inte för problemen som finns i världen, vi blundar för godheten och lösningarna. Något som får förödande konsekvenser på individ nivå och för samhället i stort.


Vill du stödja Daniels arbete med att sprida hopp och framtidstro så har du förslag på hur du bäst kan göra i slutet av listan. Hittar du några felaktigheter i listan så tveka inte att kontakta Daniel så ser han till att åtgärda.


Godhet föder godhet.


1. Året började med en tillbakablick på positiva nyheter från 2018


2. I Tyskland bidrog gynnsamma väderförhållanden under 2018 till att förnybar energi gick om kol för första gången


3. Efter 180 års frånvaro började äntligen bävern att återvända till den amerikanska staden Milwaukee och dess flod


4. Sydkorea ansluter sig till det ökande antalet länder med ett förbud mot plastkassar


5. Positiva nyheter från Indien och framsteg från 2018 vad gäller miljö och natur


6. Alla pälsfarmer stoppas i Serbien


7. Indiens högsta domstol har slagit fast att elefanter har rätt till skogen och därför beordrat att en mur som hindrat dem i deras vandring ska rivas


8. Angola förbjöd diskriminering utifrån någons sexuella läggning


9. Artikel om Sydostasien som beskriver några av åtgärderna som tas där för att minska rökningen


10. Ett reportage från SR om arter som återhämtar sig från utrotningens brant


11. Pakistan planterar 10 miljarder träd för att bekämpa klimatförändringarna


12. Allt färre skolungdomar röker och dricker alkohol


13. Domstol i Australien stoppar ny kolgruva med hänvisning till klimatpåverkan


14. Andelen självmord i världen minskar


15. Forskare hade fel om att Jamaicas korallrev var förlorade


16. Försäljning av hybrid- och elbiler fortsätter att öka


17. Storbritanniens koldioxidutsläpp fortsatte att minska


18. Thailand tar krafttag mot rökning


19. Lyckat samarbete på Borneo för att rädda den hotade pygméelefanten


20. Chicago blir sakta men säkert en tryggare stad


21. Angola avkriminaliserade homosexualitet


22. Halvering av matsvinn i Göteborg


23. Vi är i världen mer enade än vi tror och än vad media ger sken av


24. Luften i Oslo har blivit renare


25. Staden där befolkningen tjänar på att göra goda gärningar


26. Den australiensiska regeringen godkände ett lagförslag från 2017 som förbjuder djurförsök för kosmetika i landet


27. Världsmarknaden för ekologiska livsmedel slog nytt rekord


28. Ny data visar att fler överlever cancer


29. Slut på användandet av barnsoldater i Sydsudan


30. Andelen barn som lever i fattigdom i Kanada har mer än halverats senaste åren


31. Senaten i USA röstade igenom ny lag som innebär att storleken på nationalparkerna ökas


32. Öarna Mallorca och Ibiza blir klimatsmarta


33. Nya Zeeland skrotar BNP-måttet – börjar mäta välmående istället


34. Framgångar i bevarandet av världens enda vildhäst


35. Historiskt beslut för ursprungsbefolkningens rättigheter


36. Fem utrotningshotade arter som gjorde comeback


37. New Orleans har drastiskt minskat antalet hemlösa


38. Lyckat projekt stärker kvinnor och djurliv i Zimbabwe


39. Ny FN-deklaration ska återskapa skadade ekosystem


40. Över 160 länder undertecknade fördrag för att påskynda arbetet med att göra världen fri från landminor till år 2025


41. Antalet elefanter i Kenya ökade samtidigt som tjuvjakten minskade under 2018


42. Nytt rekord i Tyskland när 65 % av landets energi under en vecka kom från förnybara källor


43. Norge förbjuder pälsfarmar


44. Malaysia är på väg att eliminera malaria 10 år före schemat


45. Belize utökar sitt marina naturreservat


46. Fjällräven växer sig allt starkare


47. För första gången sedan 1882 lyckades Storbritannien under en vecka tillgodose landets totala behov av el utan att använda sig av kolkraft


48. Det går att förändra ett område som tidigare, pga kriminalitet, var riskabelt att vistas i


49. Kina har i syfte att ge pandan större möjlighet att överleva beslutat att skapa en nationalpark 2,5 gånger större än Skåne


50. Det pågår en revolution i Australien vad gäller installation av solceller på taken


51. Centralamerikanska Belize med världens näst största korallrev har ett bra recept för att rädda världens korallrev


52. Taiwan blev första landet i Asien att tillåta samkönade äktenskap


53. För första gången på femton år ökar antalet vilda tigrar i Bangladesh


54. England genomför den historiskt sett största ökningen av antalet skyddade marina områden


55. Med devisen om att en inte kan göra allt, men alla kan göra något plockade en eldsjäl under ett år upp över ett ton skräp


56. Från och med juni 2020 kommer kenyaner som besöker stränder, nationalparker och andra skyddade naturområden inte längre kunna ta med sig vissa platsföremål (exempelvis plastbestick) till dessa områden


57. Etiopiens regering lanserade en kampanj vars syfte är att plantera 4 miljarder träd i landet


58. Nya naturreservat bildades i Norrbotten vars totala yta motsvarar över 70000 fotbollsplaner


59. Delstaten Nevada, USA, blev den andra delstaten i landet att förbjuda försäljning av djurtestad kosmetika


60. Ett stort område förstörd regnskog på Borneo har restaurerats under de senaste 20 åren


61. Ett steg i rätt riktning har tagits av Walmart, världens största detaljhandelskedja, när bolaget beslutat att i Brasilien helt sluta sälja ägg från burhöns


62. Ytterligare en av Colombias floder fick rättigheter


63. För cirka 50 år sedan listades (IUCN) den arabiska leoparden som utdöd i vilt tillstånd


64. Från år 2003 till 2016 föll alkoholkonsumtionen i Ryssland med över 40 %


65. Enligt brittiska läkare kan nu mer än hälften av de patienter som drabbas av den farligaste formen av hudcancer överleva


66. Med en ny lag har Nya Zeeland beslutat att landets nettoutsläpp av koldioxid ska vara noll till år 2050


67. Knölvalar i sydvästra Atlanten var nära att utrotas bland annat på grund av jakt. Idag är läget ett annat och man tror att cirka 90 % av beståndet återhämtat sig


68. Mellan åren 2000-2017 minskade antalet barn i arbete i Kambodja med cirka 70 %


69. Inspirerande artikel som visar på att det mycket sällan är för sent vad gäller att återställa naturen


70. Delstaten Kalifornien i USA blev tredje delstaten att helt förbjuda cirkusar att använda sig av vilda djur i sina föreställningar


71. Inspirerande artikel om sälar och sjölejon på öar utanför den peruanska kusten. I slutet av sextiotalet fanns cirka 100 individer kvar. Idag finns det uppemot 8 000 st


72. Artikel om ett gäng brandmän som under sin lediga tid asfalterade en gång åt en äldre kvinna som satt i rullstol


73. I Kenyas landsbygd blåser förändringens vindar vad gäller könsroller


74. Globala resesajten TripAdvisor slutar marknadsföra och sälja biljetter till delfinattraktioner


75. Balkans viktigaste våtmarksområde skyddas från exploatering


76. I den amerikanska staden Chicago använder fotografen Tonika Johnson sin kamera som hjälpmedel för att överbrygga rasskillnader


77. Man lyckades rädda en art från utrotning för att i det långa loppet också rädda (återinföra) en annan


78. Paris sätter stopp för vilda djur på cirkus


79. Sammanställningen av årets inventering visar på ett bra häckningsresultat för kungsörnarna


80. En lista med 26 arter som var nära att utrotas men som idag går en ljusare framtid till mötes


81. Artikel om hur man gick från att döda fåglar som underhållning till att rädda dem


82. I Colombia räknade man med att det fanns landminor i över 700 av landets ca 1124 kommuner. Nu räknas ca 400 av de kommuner där landminor fanns vara fria från sådana


83. Den mexikanska vargen som ansågs utrotad i det vilda går en ljusare framtid till mötes


84. I Centralamerika har åtta länder ingått samarbete för att återställa och skydda 10 miljoner hektar land till år 2030


85. Barnäktenskap har i sydasien nästan halverats senaste 25 åren


86. Tanzanias högsta domstol fastslog att barnäktenskap inte är tillåtet


87. En av Asiens mest kända turistattraktioner slår ett slag för djurens rätt och förbjuder elefantridning


88. Ett stort genombrott har uppnåtts när man för första gången lyckats koncentrera solenergi så pass att man kunde uppnå den värmen som krävs inom processindustrin för tillverkning av stål och cement


89. En rapport vad gäller rökning i USA visar att andelen rökare fortsatt att minska och var år 2018 på den lägsta nivån sedan mätningarna startades


90. Australienska rev återhämtar sig


91. Helsingborg satsar på klimatsmart skolmat


92. Visent eller europeisk bison håller bl a tack vare Rewilding Europe sakta men säkert på återvända till den europeiska kontinenten


93. Organisation i Nigeria som engagerar och utbildar barn i att hålla stränder rena från skräp och att skydda sköldpaddor


94. Ytterligare ett fantastiskt fint exempel på att det aldrig är för sent att rädda arter


95. Artikel om en fågelart som för några årtionden sedan var nära att utrotas men som även den nu går en ljusare framtid till mötes


96. Storstäder klarar av att visa att förändring är möjlig vad gäller att minska utsläppen av växthusgaser


97. Hållbar urbanisering kan bli räddningen för Asiens tigrar


98. Andelen självmord i Kina har minskat kraftigt


99. Bättre mammografi och behandlingar av bröstcancer har räddat tusentals liv


100. Ökad mångfald i Hollywood


101. Smart lösning minskade matsvinnet på Ikea med 1,4 miljoner kilo


102. Tjuvjakten på noshörningar minskar


103. Förebyggande behandling minskar spridningen av HIV


104. Kärlek ger bättre hjärthälsa


105. Ett så kallat intakt skogslandskap mellan Norra Dvina-floden och Pinegafloden i den norra europeiska delen av Ryssland blir naturreservat


106. Åtta latinamerikanska länder (bl a Chile, Peru, Ecuador, Guatemala och Colombia) har beslutet sig för att satsa rejält på förnybar energi


107. Valar och delfiner som länge hade försvunnit från New Yorks vatten, då på grund av gifter och föroreningar från bland annat industrier, håller sakta men säkert på att återvända


108. Inspirerande läsning om vart vi är på väg vad gäller förnybar energi


109. Sakta men säkert förändras vårt beteendemönster till förmån för vår planet


110. Havsörnen som art var på Island nära av utrotas under första halvan av 1900-talet. Där som här, och som på andra delar av världen, vidtogs åtgärder för att rädda arten. Och precis som i Sverige lyckades man. Idag beräknas det finnas ca 300 havsörnar på Island


111. Indiens största e-handelsbolag har som mål att inom två år helt sluta använda sig av engångsplast i sina förpackningar


112. Themsen, Englands längsta flod som ansågs för drygt sextio år sedan vara biologisk död, börjar sakta men säkert att återhämta sig


113. I södra Kalifornien byggs världens största ekodukt över motorväg 101


114. Peru är på god väg att bli Sydamerikas andra land som förbjuder avverkning av regnskog för produktionen av palmolja


115. Ett sjukhus i Singapore byggdes med inställningen att människorna som vistas där ska kunna ha närhet till grönområden och naturen


116. 11 miljoner träd inom de närmaste tio åren har engelska vattenbolag åtagit sig att plantera i syfte att bli koldioxidneutrala och för att stärka den biologiska mångfalden


117. England förbjuder cirkusar från att ha vilda djur i sina shower


118. Kirgizistan har på några få år lyckats minska antalet statslösa individer i landet från över 13 000 st till 0


119. Den amerikanska delstaten Illinois blev tredje delstaten i landet att förbjuda import och försäljning av kosmetika som är testad på djur


120. Artikel om USA och den positiva trenden vad gäller djurens rättigheter där


121. Statistik visar att cirka en halv miljard färre plastkassar såldes via engelska stormarknader under 2018


122. 350 miljoner träd! Så lyder nya rekordet som Etiopien satt vad gäller plantering av träd under en dag


123. En ny studie tycks döda myten, eller åtminstone stark ifrågasätta den, om att vi människor inte hjälper varandra när olyckor, brott eller annat negativt inträffar


124. Kanada tycks vara på god väg att innan år 2020 inte bara uppnå målet, utan även passera det, att skydda 10 % av sina marina områden


125. I Saudiarabien tillåts kvinnor numera att resa utan en mans godkännande


126. Panama blev första landet i Centralamerika att införa ett förbud mot plastkassar


127. För första gången sedan 1868 skrevs det in i Kanadas fiskelag att fiskebestånden ska få möjlighet att återhämta sig. Landet förbjuder också import och export av hajfenor


128. Delstaten Pennsylvania, USA, har fått angenäma problem med havsörnen. Arten som det i början av 80-talet endast fanns tre häckande par kvar av i delstaten har gjort en anmärkningsvärd comeback


129. Inspirerande artikel om afrikanska kontinenten och vad som görs där för att stoppa plast från att nå naturen


130. Blåstrupig ara, som endast förekommer i låglandet av norra Bolivia, har länge varit klassad som akut hotad av IUCN. Det tycks emellertid nu som att arten äntligen går en ljusare framtid till mötes


131. Inspirerande artikel om fiskare i Peru och hur de ändrade inställningen till en art så att den kunde räddas


132. I Filippinerna har representanthuset godkänt en ny lag som gör gällande att varje skolelev/student måste plantera tio träd innan den går ut skolan


133. Mem Mai från Kambodja gick från att jaga och döda till att vårda och rädda


134. Öresund på väg att återhämta sig – djurarter återvänder


135. Flod i USA som ansågs biologisk död för 50 år sedan men som idag återigen lever


136. Varje dag i tio år har 70-åriga Irene Hodge matat ett 50-tal svanar vars livsmiljö förändrades av människan


137. I januari togs beslutet i Balis huvudstad att förbjuda försäljning av platskassar i mataffärer och köpcentrum. Sex månader senare togs beslutet att förbjuda försäljningen på hela ön


138. Sista steget som behövdes tas i Kanada för att landet skulle förbjuda att delfiner och valar hålls i fångenskap togs detta år


139. I den amerikanska staden Pennsylvania bestämde sig en man för att göra något vackert och berörande för andra


140. Artikel om en familj som tänkte om vad gäller att värna om naturen och de marker de ägde så att även andra arter skulle trivas och överleva


141. I staden Eastern Townships I sydöstra Québec, Kanada, byggde man ett djurpassage under motorvägen för att underlätta för sköldpaddor som korsade motorvägen. Resultatet: Under några år kunde man hitta uppemot 30 döda sköldpaddor längs motorvägen. För 2018 var siffran en


142. Ett av Afrikas största skyddade naturområden har senaste året haft enorma framgångar vad gäller skyddandet av elefanter i området


143. I vad som betraktas som något av en milstolpe för kvinnors rättigheter i Kenya, ett land där abort är olagligt, slog landets högsta domstolen fast att rätten till abort gäller vid våldtäkt


144. 2018 lyckades man plantera 22 miljoner träd i Skottland


145. Bhutan har beslutat att lärare och sjukvårdspersonal ska vara de som har högst lön bland landets statsanställda


146. Fler av USA:s delstater lovar koldioxidfri energiproduktion


147. Den sista pälsfarmen har stängt i Tyskland - tre år tidigare än planerat


148. Drönare planterar miljontals träd i svåråtkomliga områden


149. Fler hemlösa i Finland hittar hem


150. Den första eltaxin på 120 år rullar i London


151. En bättre framtid för barnen i Kongo-Kinshasa


152. Inspirerande artikel om hur Rwanda räddade sina hotade gorillor


153. 2019 blev ett bra år för fjällräven


154. Inspirerande reportage från Tanzania och att lära sig att leva med vilda djur runt knuten


155. Heineken ersätter engångsplast med miljövänliga alternativ


156. Storbritanniens största dagligvaruhuskedja vill minska mängden plast med över en miljard bitar till år 2020


157. Varuhusen Macy's och Bloomingdale’s blir pälsfria


158. Orangutang erkänns som icke-mänsklig person och ges därför rättigheter


159. Kolkraft som energiform är på god väg att förpassas till historien


160. Världen ett steg närmare att utrota polio


161. Nya drönare leverar medicin och räddar liv i Ghana


162. Kanada förbjuder olje, gas och gruvdrift vid marina skyddade områden


163. Paris följer trenden och bekämpar luftföroreningar med nya elbussar


164. Adidas tillverkar 11 miljoner par skor av återvunnet plast


165. I Spanien siktar man på att stänga alla sina sju kärnkraftverk mellan 2025 och 2035. Detta är en del av planen att all elektricitet i landet ska genereras ur förnyelsebara källor före 2050


166. Fler djurbroar runt om i världen räddar tusentals liv varje år


167. Australien reducerar sin konsumption av plastpåsar med 80 % på bara 6 månader


168. Köttfria måndagar introduceras till miljoner studenter i Brasilien


169. Artikel om en pojke som byggde vindkraftverk av gammalt skräp och försåg sin by med el


170. Stärk barns mentala hälsa genom att ge dem hopp och framtidstro


Vill du stödja och hjälpa Daniel i hans arbete och engagemang med att sprida positiva nyheter blir han superglad om du vill dela inlägget så att fler får ta del av det positiva.


Vill du bidra med några kronor till arbetet med att sprida positiva nyheter gör du det till Swish 0702200945 eller genom att köpa någon av Daniels böcker. I hans självbiografi Kärlekens Omtanke har han med ett kapitel om just vikten av att lyfta fram det positiva. Du hittar hans böcker genom att klicka HÄR! Tack för din tid, uppskattning och förhoppningsvis bidrag!#danielmendoza #godanyheter #goodnewsmagazine #positivanyheter #optimism #framtidstro #tillit #hopp #fokuspågodhet
4807 visningar

För förfrågningar

vänligen använd:

+46 70 220 09 45 | daniel@danielmendoza.se

© 2019 by Daniel Mendoza. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon