Ett barns mentala hälsa och dina ordSedan våra söner var mycket små har jag nästan dagligen berättat om positiva saker som händer i världen, jag har lyft fram individer och organisationer som kämpat och kämpar för att rätta till vad som är fel. Jag har även gett dem positiva exempel på demokratiska processer, på arter som räddats från utrotning, på konflikter som blivit lösta genom dialog och mycket mer som gjorts och görs. Med andra ord: Jag säger till dem att det finns orättvisor, att vi har stora problem inom många olika områden, men jag ger dem också exempel på lyckade lösningar, på framgångar vi haft vad gäller mycket som varit fel och på engagemang och godhet som också finns i oss som art.


De flesta vuxna jag träffar förstår väl mitt syfte och den själsliga och mentala nyttan våra söner har av det. Men sorgligt nog möter jag även de som tycks övertygade om att matandet av barns hjärnor med endast negativa nyheter (”ja men världen ser ut så”, får jag ibland höra) håller deras unga hjärnor friska. De inbillar sig att de hjälper barn att förstå världen bättre, och att de även förbereder barn för den ”mörka bistra verkligheten". Som ju är deras världsbild utifrån massmedias mörka rubriker eller någon Facebookprofil de följer. En verklighet de sällan eller aldrig ens tar sig tid att ifrågasätta eller djupdyka i. För att undvika att just sprida vidare sådant de egentligen inte vet något om.


Sådana vuxnas övertygelse, i synnerhet om de är föräldrar men även de som arbetar med barn, är en som övergår mitt förstånd. Jag skulle önska att de vuxna upplevde några dagar av min barndom och sedan ställde sig frågan om på vilket sätt våld i olika former, ondska, som ständigt var närvarande under min uppväxt hjälpte mig att förstå och hantera världen bättre? På vilket sätt hjälpte våldet jag såg och utsattes för mig att förstå världen? Vad man riskerar att göra är att få barn att blunda för godhet och kärlek. I andra och i dem själva. Det hände mig och det tog mig några årtionden att bli fri. Kan du förstå detta? När vi matar barn med mörker ger vi näring till deras rädslor. Inte till deras nyfikenhet, inte till deras förmågor och definitivt inte till deras godhet och kärlek. Vi förbereder dem inte för världen, vi får dem att backa från den, och ibland till och med att vilja förstöra den.


Jag är medveten om att många vuxna inte ser, eller vill se, sambandet mellan hur barn mår och vad de och det vuxna samhället matar deras hjärnor med. Men någonstans måste man ändå ställa sig frågan: Om ett barn aldrig, eller mycket sällan, matas med positiva nyheter, om ett barn mycket sällan får ta del av andras människors godhet och engagemang för att exempelvis rädda arter, och aldrig eller mycket sällan får ta del av positiva exempel (i jämförelse med allt mörker ett barn matas med), hur kommer det barnet till slut att se på vår art och jordens framtid? Tror du att det är med optimism? Min övertygelsen är att det kommer att se på framtiden med rädsla och pessimism. Och jag frågar mig därför: Vilken vuxen vill så sådant frö i ett barn?


Så en tanke av omtanke till dig som är vuxen, som har barn eller finns nära barn: Hur gör du för att sprida hopp och framtidstro? Var hittar du inspiration och hopp som du sedan matar barn med? Hur hoppfulla är dina egna tankar om människan och framtiden? Målar du framtiden svart eller sprider du ljus? Ser du världen med färgade, och då begränsade, ögon av vad du matar din hjärna med eller är du öppen för att livet och framtiden är långt mer än massmedias mörka rubriker och pessimistiska framtidsvisioner?


Jag är ute efter att väcka en tanke av omtanke i dig som kanske leder till att åtminstone ett barn får hjälp att tro på människan och framtiden. Eller att du själv får den hjälpen. Därför att utan fokus på godhet och kärlek bygger vi människor arméer och murar, när vi borde bygga skolor och broar.


En tanke av omtanke,


Daniel Mendoza


#danielmendoza #godanyheter #psykiskohalsa #goodnewsmagazine #optimism #barnuppfostran #tillit #framtidstro #medvetenoptimism #hopp

721 visningar

För förfrågningar

vänligen använd:

+46 70 220 09 45 | daniel@danielmendoza.se

© 2019 by Daniel Mendoza. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon