top of page

Äpplen, tomater och vaccinering

Jag har fått många härliga upprörda meddelanden gällande mitt Facebook-inlägg om vaccinets vara eller inte vara (för de som valt att tolka inlägget så och känner ett behov av att placera mig i ett fack). För mig är de dårar som genom personliga påhopp – ibland förskönade med fina kommenterar i början – inbillar sig att mina öron är öppna för samtal som börjar med respektlösa kommentarer.


En sak som återkommit i några av meddelanden jag fått är detta om polio och frågor om hur världen skulle se om jag fick bestämma och ingen fick vaccin mot polio. "Va, har du tänkt på det lilla okunniga Daniel?". Retoriken kan jag. Vad den gör för mig är att blotta personens okunskap om mig och var jag står gällande vaccinering men även om skillnaden mellan ett vaccin mot polio och ett mot Covid-19. För det finns en (egentligen många) stor skillnad. Att gå in i en diskussion med sådan person är att sänka mig till en nivå under min värdighet. Jag är bara inte en man som orkar sitta och nicka och le.

‘It's a very unique way of making a vaccine and, so far, no (such) vaccine has been licenced for infectious disease,’ said Prof. Bekeredjian-Ding.

Några stycken om detta med vacciner

Jag kan inte minnas hur många artiklar jag genom åren lyft fram i Good News Magazine gällande framstegen med att utrota polio i världen. Vilket då skett genom vaccinering. För dig som inte känner till mig hoppas jag dom två raderna förklarar min ståndpunkt. Så här står det på Vårdguidens (1177) hemsida om vacciner:

"I vaccinet finns en liten del av det virus eller den bakterie som orsakar sjukdomen. Viruset eller bakterien är så försvagat att det inte kan skapa någon sjukdom. Genom vaccinet får kroppen i sig en kontrollerad del av det som orsakar sjukdomen."

Ovanstående gäller då även för ett poliovaccin. Äpplen, för att förklara ordet i inläggets rubrik.


Tror du att vaccinet mot Covid-19 är samma sak? Om ja, behöver du läsa på. Och framför allt om RNA (genteknik). Därför att denna typ av vaccin är något helt nytt och skiljer sig, av allt jag lyckats hitta och läsa, helt från exempelvis ett vaccin mot polio (som har över 50 år på nacken). På Horizons (EU:s tidskrift om forskning och innovation) hemsida kan man läsa nedanstående i en intervju gjord i april 2020 med Professor Isabelle Bekeredjian-Ding, chef för mikrobiologisk avdelning för Tysklands Paul Ehrlich Institut. Hon är också vetenskaplig rådgivare till företag och sitter i den vetenskapliga kommittén för Europas innovativa läkemedelsinitiativ. Först om traditionella vacciner:

"Vaccines work by training the body to recognise and respond to the proteins produced by disease-causing organisms, such as a virus or bacteria. Traditional vaccines are made up of small or inactivated doses of the whole disease-causing organism, or the proteins that it produces, which are introduced into the body to provoke the immune system into mounting a response."

Sen om det nya, och då vaccin mot Covid-19:

"mRNA vaccines, in contrast, trick the body into producing some of the viral proteins itself. They work by using mRNA, or messenger (vilket är vad "m" står för) RNA, which is the molecule that essentially puts DNA instructions into action. Inside a cell, mRNA is used as a template to build a protein. ‘An mRNA is basically like a pre-form of a protein and its (sequence encodes) what the protein is basically made of later on,’ said Prof. Bekeredjian-Ding.


To produce an mRNA vaccine, scientists produce a synthetic version of the mRNA that a virus uses to build its infectious proteins. This mRNA is delivered into the human body, whose cells read it as instructions to build that viral protein, and therefore create some of the virus’s molecules themselves. These proteins are solitary, so they do not assemble to form a virus. The immune system then detects these viral proteins and starts to produce a defensive response to them." Professor Isabelle Bekeredjian-Ding säger följande i intervjun: "It's a very unique way of making a vaccine and, so far, no (such) vaccine has been licenced for infectious disease."

Detta var då i april 2020. Och då det om tomater. Därför att för mig är ett vaccin mot polio och ett mot Covid-19 två skilda saker. Båda har samma syfte, samma mål. Men i det senare fallet har vi inte en aning om konsekvenserna det kan få. Tekniken är ny. Metoden är ny. Och allt har tagits fram i expressfart. Mycket kort om något mycket svårt att greppa. Framför allt för någon som jag som hellre skriver kärleksdikter och kärleksromaner än läser på om DNA-strängar och genteknik.

Vad vill jag då säga?

Kära medmänniska, du behöver inte förstå ovanstående. Mitt inlägg på Facebook och detta handlar återigen om din rätt till din kropp och att respektera andras rätt till sina. Vi kämpar i världen för att få stopp på kvinnlig könsstympning (även omskärelse på pojkar), våldtäkter, barngiftermål, orättvisor som drabbar de som inte kan göra sina röster hörda, diktaturer, förstörande av naturområden, förslavandet av djur och människor, hat och hot mot homosexuella, religös fanatism och massa mer. I det stora hela handlar det därmed om att kämpa för varje individs rätt att själv få bestämma över sin kropp och sitt liv. Vi kallar det för att kämpa för Mänskliga rättigheter. När du vill tvinga andra att ta något de inte är komfortabla med, spruta i sig något de inte känner till och som du själv inte heller gör, när du dömer den som vägrar eller vill avvakta, är du i mina ögon inte bättre än alla de som tycker sig ha rätten till någon annans kropp. Kanske en man till din, en ledare till våra eller en pappa till sin dotters (hederskultur). Du gör som du vill med din kropp. Vill du blotta din överarm, ta sprutan och sen gå ut och i åratal hoppas på det bästa är det din fulla rätt att göra så. Och det ska respekteras. Du har din åsikt. Och den ska respekteras.


Andra gör som de vill med sina kroppar. Det ska du respektera. Andra har en annan åsikt. Det också måste du respektera.

Men för din egen skull hoppas jag ändå att du tar ett beslut utifrån att du försökt att läsa på och inte bara köper vad andra säger. Föreställ dig den soldaten som sa: "Men vänta, varför ska jag åka till andra sidan världen för att döda någon som inte gjort mig illa?" Eller den föräldern som sa: "Men vänta, varför ska jag tvinga min dotter, som bara är ett barn, till något hon ännu inte förstår?" Föreställ dig den forskaren som sa: "Men vänta, varför ska jag utsätta ett djur för lidande när min art är orsaken till viruset jag försöker bota?"


Jag bara leker med tanken att världen skulle bli en bättra plats att leva i om vi vågade stanna till och försökte göra det rätta utifrån kärlek, vilket då är att visa andra respekt och inte tvinga någon till något den inte vill. Med omtanke, Daniel Mendoza

Foto: Pernilla Danielsson För dig om önskar veta mer om vad jag tycker om saker och ting så hittar du det mesta HÄR!

76 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page