Smycken

I vardagens stress och brus händer det lätt att vi tappar fokus, att vi springer för fort och för långt bort från oss själva. I det riskerar vi att glömma bort det kärleksfulla budskapet vi bär djupt inom oss. Våra egna sanningar. Mina smycken, där alla är unisex, är menade att vara en yttre vacker påminnelse om skönheten Du bär inom Dig.” – Daniel Mendoza

Evighetsliljan – är symbolen som består av evighetstecknet, en lilja och en fjäril. Den representerar ett evigt kretslopp där Tid, Kärlek och Liv hör ihop. Där det finns Kärlek finns det Liv. Och Liv är Tid.

Fjärilsmannen – är symbolen som består av en människokropp och löv och allt i form av en fjäril. Fjärilsmannen representerar symbiosen mellan människa, djur och natur. Hur allt hänger ihop, hur allt är Ett.