Medveten optimism och framtiden
Den legendariske programledaren David Attenborough sade i en intervju i år att han numera är mycket mer optimistisk över planetens framtid än han varit på många år. En av anledningarna till hans optimism är ett globalt skifte i attityden till bevarandet av naturen. När Barack Obama i höstas gästade Bill & Melina Gates Foundations konferens om optimism och framtiden sa han att trots problemen som finns och de som världen står inför har det aldrig funnits en bättre tid att vara människa än denna tid. Varför? Därför att världen, enligt honom, är bättre utbildad och på många sätt mer tolerant och mindre våldsam än tidigare. Något som även Bill Gates pratade om det i sitt framträdande. Han beklagade sig samtidigt över att det inte är den bilden gemene man har. Något som han anser får stora negativa konsekvenser.

Sedan 2009 har en del av mitt engagemang bestått i att sprida optimism och framtidstro. Mycket därför att det negativa massmediala bruset som vi konstant matas med förblindar många och gör dem rädda. En rädsla som riskerar att bli de glasögonen genom vilka de sedan ser världen med. Mycket därför att jag tror i kraften av att finna inspiration i goda exempel. Men framför allt för att sprida tillit oss människor emellan. Utan tillit till våra medmänniskor bygger vi lätt murar, stänger gränser och oss själva. Vilket får förödande konsekvenser i en värld där problemen vi har och står inför inte vet om några nationella gränser. Tänker exempelvis på klimatfrågan.

Nedan listar jag några få händelser från olika delar av världen. Stora som små. Jag skulle kunna göra  listan mycket lång. Bland annat genom att skriva ned namn på tusentals organisationer, företag, byar, städer, länder och/eller individer som gör vad de kan för att förbättra världen. Många av de framsteg och lyckade exemplen i listan  (se exempelvis bara till hur havsörnen räddades i Sverige eller konflikten i Colombia) har inte uppstått över en natt. Det är en kamp som tagit årtionden. Det är viktigt att komma ihåg det. Därför att det handlar inte enbart om vad vi lyckats förbättra, utan även om vad vi vill förbättra, vad miljontals människor kämpar för. I det lilla och i det stora. I det tysta och ibland högljudda. Vi behöver lyfta fram deras engagemang och omtanke för vår värld.

Många av exemplen bygger också på en långsiktig trend som sträcker sig längre än exempelvis senaste två åren. Det innebär att mitt fokus när jag letat information inte enbart varit att titta på hur det ser ut idag eller sett ut senaste åren. När det gäller exempelvis utveckling av demokrati och fred i världen tycker jag att det är minst lika viktigt att titta på den långsiktiga trenden. Säg då 50 eller 100 år tillbaks.

Problemen i världen är många och några är enorma. Jag vill inte få dig att tro något annat. Men läs, inspireras, förhoppningsvis stimuleras och reflektera sedan över hur du ser på världen, hur dina nära och kära ser på den, hur dina anställda och/eller kollegor och vänner ser på den. Sprid sedan gärna vidare om du tycker att detta är viktigt. Om du ser detta som ett bidrag till att göra världen lite vänligare och mer kärleksfull.

Om mänskliga rättigheter, visste du att:
* över 50 länder förbjuder numera aga och fler länder är på väg att förbjuda. Vilket är tre gånger fler länder än för tio år sedan.
* stelkramp har blivit eliminerat bland mammor och nyfödda i Indien.
* barnadödligheten år 1960 låg på 18,5 %. År 2015 var den siffran nere på 4,3 %. Från år 1990 till 2015 halverades antalet barn och ungdomar som dog i världen.
* hälsovården har blivit bättre i nästan alla länder i hela världen, enligt en stor studie i the Lancet.
* andelen 15- och 16-åringar som i Island varit onyktra inom senaste månaden minskade från 42 % år 1998 till 5 % år 2016. Andelen som hade använt cannabis minskade från 17 % till 7 %. Och andelen som rökte varje dag minskade från 23 % till 3 %.
* fler och fler länder (exempelvis Gambia, Zimbabwe och Tanzania) har det senaste året förbjudit barnäktenskap.
* i juni beslutade Kenyas regering att förse tjejer med mensskydd för att underlätta för dem att vara i skolan. Botswana tog sedan liknande beslut. I alla privata och offentliga skolor i landet ska det finnas fri tillgång till bindor.
* Bolivia har på mindre än tio år halverat spädbarnsdödligheten och att andelen kvinnor som får hjälp av sjukvården, under graviditeten, har under samma period ökat från 71,1 % till 89,9 %.
* antalet barn som dör i Sverige på grund av skador och olyckor är det lägsta sedan 70-talet.
* antalet dödsfall orsakade av malaria har i världen minskat med ca 60 % sedan år 2000.
* enligt rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) har kampen mot tropiska sjukdomar gett resultat. Än så länge har 18 sådana sjukdomar nästan eliminerats.
* Mexicos mål att eliminera en infektionssjukdom (Trakom) som orsakar blindhet, framför allt hos barn, har lyckats.
* från och med nästa år kommer kvinnor själva få köra bil i Saudiarabien. Och då utan att behöva tillstånd från en man.
* en kvinnas risk att dö i samband med graviditet har nästan halverats de senaste 25 åren. Östra Asien har uppnått de största framstegen där mödradödligheten sjunkit med över 70 %.
* tio år efter att Storbritannien införde ett rökförbud i bland annat restauranger och pubar är andelen registrerade rökare det lägsta som någonsin mätts.
* nio av tio barn börjar grundskolan i världen, varav hälften är flickor. Över 80 % går klart grundskolan i utvecklingsländer.
* El Salvador hade år 2004 cirka 12 000 barnarbetare i sockerrören, idag under 1 000 st.
* barnarbete i världen fortsätter att minska. Sedan år 2000 har ca 100 miljoner barn, en minskning med ca 40 %, sluppit arbete och istället fått börja i skolan.
* Indiens högsta domstol nyligen fastslog att sex med minderårig hustru inte är att betrakta som något annat än våldtäkt.
* ca 30 afrikanska länder och nästan 3 000 samhällen har förbjudit kvinnlig könsstympning.
* läs- och skrivkunnigheten i världen var 1990 ca 75 %. Idag är den över 90 %.
* extremfattigdomen i världen har sedan 1990 minskat från 35 % till under 10 %.
* fler än 25 länder, däribland USA, Tyskland, Australien, Frankrike, Brasilien, Argentina, Irland och Storbritannien, tillåter samkönade äktenskap.
* bara ett land i Europa inte har förbud mot rökningen inomhus i restauranger och barer.
* 17 EU-länder har numera lagar som kraftigt begränsar rökning i bland annat  offentliga miljöer, restauranger, barer och lekplatser.
* över 90 % av världsbefolkningen beräknas ha tillgång till rent vatten. I början av 90-talet var det drygt 70 %.
* på 20 av Thailands populäraste stränder kommer det från och med i år bli förbjudet att röka.

Om krig, konflikter och våld, visste du att:
* innan 50-talet fanns det färre än 20 demokratiska länder i världen. Idag finns det cirka 90.
* den längsta konflikten i Latinamerika, inbördeskriget i Colombia, har fått ett fredligt slut. Precis som konflikterna bland annat i Nordirland (IRA) och Spanien (ETA) fick.
* andelen brott i Japan minskat i nästan 15 år och att andelen mord ligger på 0,3 per 100 000 invånare.
* andel mord i USA mer än halverades mellan 1991 och 2015.
* våldet bland ungdomar i USA minskat i nästan 15 år.
* vad som tidigare var konflikthärjade världsdelar, Latinamerika, Östasien och södra Afrika, i dag är “helt” fredliga.
* Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) anser att trenden sedan 90-talet, vad gäller dödligt våld i Sverige, är fortfarande nedåtgående.
* världen, hur ett historiskt perspektiv, blir allt fredligare även inräknat sista årens händelser.
* i början av 90-talet ansågs staden Palermo i Italien var italienska maffians huvudstad. Fram till 1998 patrullerade fortfarande militärer stadens gator. Staden tycks numera ha slagit sig fri från maffians och våldets grepp. Nästa år kan Palermo bli kulturhuvudstad i Italien.
* i Colombia har antalet kidnappningar minskat med 92 % sedan år 2000. Landet kallades länge för “kidnappningarnas huvudstad”.

Om klimatet, visste du att:
* ozonhålet över Antarktis är det minsta på 30 år.
* städer som Mexico City, Bogota och Jakarta arbetar för att återställa och skydda skogarna utanför städerna.
* Chile är på väg att bli det första latinamerikanska landet att helt förbjuda plastkassar i alla kustnära städer.
* från och med 1 juli 2018 kommer kosmetik- och hygienprodukter som innehåller mikroplaster inte längre få säljas i Nya Zeeland.
* i EL Salvador, Centralamerika, har de styrande beslutat att vatten är viktigare än guld. Därför förbjuds all gruvnäring vars syfte är att utvinna metaller.
* Storbritannien beslutat att stänga alla kolkraftverk till år 2025.
* Indiens statliga hamnar, flygplatser och tågstationer ska drivas av sol- och vindkraft. Skiftet är redan på gång.
* Kalifornien, USA, kommer till år 2020 få hälften av sin energi från förnybar.
* Skottland till år 2020 räknar med att enbart använda sig av förnybar energi.
* staden Chicago, USA, beslutat att alla offentliga byggnader ska drivas av förnybar energi senast 2025.
* inom 20 år räknas sol- och vindkraft utgöra hälften av energiproduktion i världen.
* kostnaden för att producera solceller har senaste decenniet fallit med över 90 %.
* fler och fler städer i USA tillsätter lagar där nybyggda hus måste ha solpaneler på taken.
* alla bussar i den kinesiska staden Shenzhen (över 11 miljoner invånare) kommer från januari 2018 att vara elbussar.
* i många delar av världen är solenergi billigare än kolkraft.
* många av världens mest kända klädmärken kommer till år 2020 ha tagit bort alla miljögifter ur sina kläder.
* i Kenya har vad som många betraktar som världens hårdaste lagstiftning mot plastpåsar trätt i kraft.
* Costa Rica har som mål att bli första landet i världen med att helt eliminera användandet av engångsartiklar gjorda i plast.
* nationer runt om i världen har antagit mer än 1 200 lagar för att bekämpa klimatförändringen. För 20 år sedan fanns det cirka 60 sådana lagar.
* den indiska regeringen har gjort en hel stat i landet ekologisk. I området får lantbrukarna enbart producera ekologiska livsmedel.

Om den biologiska mångfalden, visste du att:
* de flesta av de populationer av valar (bl a blå- och knölval) som jagades nästan till utrotning har återhämtat sig.
* över 90 % av alla djur som på 60-talet klassades som utrotningshotade i The Endangered Species Preservation Act i USA har blivit räddade.
* indisk noshörning var som art nära att utrotas i början av 1900-talet. Då fanns det enbart 75 individer kvar. Sedan 2008 är den inte längre utrotningshotad, dock fortfarande sårbar.
* havsörnens återhämtning i delstaten New York, USA, är en framgångssaga. I början av 1960-talet fanns det ett häckande par kvar. Idag beräknas det finnas 323 häckande par.
* några av världens största och mest välkända researrangörer tar numera avstånd från djurplågeri och därför beslutat att inte längre sälja biljetter till skadliga attraktioner med djur.
* Vietnam blev 2017 första land i världen att förbjuda galla-farmerna där svartbjörnar hålls i fångenskap.
* Kanadas regering tillsammans med inuitsamhällen skapade i år landets största marina reservat.
* sakta men säkert så återhämtar sig havssköldpaddorna från att ha varit nära att utrotas.
* utanför New York har ekosystemen återhämtat sig och numera kan turister och New York-borna regelbundet se valar och delfiner utanför staden.
* den isländska havsörnspopulationen är större än den varit på över 100 år. Precis som i Sverige var havsörnen där nära att utrotas för 40 år sedan.
* i Arktis kommer en yta lika stor som Medelhavets skyddas från fiske kommande 16 åren.
* världshandeln med vilda fåglar har sedan 2005 minskat med ca 90 %.
* några av Kinas största flyg- och fraktbolag slutat frakta hajfenor.
* Kina har förbjudit hajfenssoppa på officiella tillställningar.
* pandan är inte längre utrotningshotad.
* snöleoparden inte heller anses längre utrotningshotad.
* vit noshörning eller trubbnoshörning inte längre klassas som utrotningshotad.
* sibirisk tiger eller amurtiger inte heller klassas längre som utrotningshotad.
* i Kina har industrin för kinesisk medicin nolltolerans mot import av tiger och noshörningsdelar.
* några av världens största marina skyddade områden har skapats senaste åren av länder såsom Nya Zealand, Mexico och Chile.
* Den demokratiska republiken Kongo skapade nyligen naturreservat av ett av världens största våtmarksområden.
* Indiens skogsareal ökar.
* Bhutans 2 miljoner hektar skog och floder skyddas mot tjuvjägare, olaglig skogsavverkning och andra hot.
* Nepal har haft flera år utan tjuvjakt på noshörningar och arten ökar i antal.
* i Kenya har tjuvjakten på elefanter och noshörningar minskat med 80 % respektive 90 %.
* floden Themsen som flyter genom London betraktades för 50 år sedan som biologiskt död. Idag är situationen en helt annan och arter återvänder.
* kongressen i Mexico City, Mexicos huvudstad och också en av världens största städer, anser att delfiner är kännande varelser som inte längre får hållas i fångenskap. Mexico City följer därmed flertal andra städer och länder (ex Indien) som tagit liknande beslut.
* världens största djurrättsorganisationen PETA anser att tiden då cirkusar i USA importerade och exporterade arter som är skyddade (exempelvis tigrar) är på väg att ta slut.
* den kanadensiska provinsen British Columbia förbjuder troféjakt på grizzlybjörnar.
* Kina och USA har undertecknat ett avtal som syftar till att förbjuda handeln med elfenben.
* enligt kinesiska myndigheter minskade smuggling av elfenben till landet med 80 % år 2016. Kina förbjöd i slutet av samma år all handel med och bearbetning av elfenben. Förbudet kommer att gälla från slutet av 2017.
* Honduras, Indien, Cypern, Italien, Bolivia, Irland, Bosnien Hercegovina, Grekland och Mexiko är några av de länder som förbjudit användandet av vilda djur eller djur överlag i cirkusar.
* rovdjuren återhämtar sig i Europa.
* antalet tigrar i Indien ökat kraftigt senaste åren.
* lammgamen, alpernas största rovfågel som på 1920-talet försvann från alpområdet på grund av människan, går numera en ljusare framtid till mötes.
* Brasilien, Israel, Indien, Sydkorea är några av länderna som förbjudit djurförsök för bland annat kosmetika.
* det asiatiska lejonet tycks gå en ljusare framtid till mötes. I nationalparken Sasan Gir National Park beläget i indiska delstaten Gujarat finns idag 650 individer. Värre var det i början av 2000-talet då det enbart fanns 304 individer kvar och arten klassades som akut hotad.

Att lyfta fram konstruktivt engagemang och medveten optimism, att ge de goda exemplen några minuter av tv- och radionyheterna, några sidor i dags- och kvällstidningar, några minuter av din vardag, det är inte att blunda för problemen. Att låta bli – som det i stora drag görs idag – är att blunda. På individnivå och för samhället i stort kan det få förödande konsekvenser.

Tack för din tid!

Daniel Mendoza

 

PS. Den Enda är en unik bok om kärlek till och respekt för livet och om kärleken mellan en kvinna och en man. Den har av läsare beskrivits som “Kärleksböckernas kärleksbok“. Klicka här så förstår du varför! DS

 

 

* Källor: UNICEF, WHO, Greenpeace, FN, Steven Pinker, Gapminder (Hans Rosling), UCDP (Uppsala Universitet), Oxford University, WWF, Our World in Data, FBI, Bill & Melina Gates Foundation, Global Goals, The Lancet, Bloomberg, BBC, The Guardian, SR, SVT, DN, Nasa, NYT, ILO, Forskning & Framsteg, Nature, Djurens Rätt, National Survey on Drug Use and Health, American Journal of Public Health, World Animal Protection, Times of India och Human Rights Watch är några av dem.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa online-upplevelsen. Genom att godkänna accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookie policy.

Cookie-inställningar

Här kan du välja vilka cookies som ska tillåtas på den här hemsidan.

Dessa cookies är obligatoriska för hemsidans funktion och kan inte avaktiveras.

  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart
  • wp_woocommerce_session_

Decline all Services
Accept all Services