Daniel Mendoza, GNM Publishing Group AB
med fru Marielle och barnen hemma på Blåsbo Västerås